Aan zet in
Zetmeel

Semagri

Shutterstock 143055346
Shutterstock 1514488862
Shutterstock 2141200781

Goede rassen

Blabal

Blaaswasaqs

Zetmeel Aardappelen Semagri

Semagri "Aan zet in zetmeel"

Semagri Holland BV is uw partner daar waar het gaat om pootgoedleveringen van aardappelrassen met hoge opbrengsten en uitmuntende eigenschappen voor industriële toepassingen. Zowel in de food als in de non-food sector.

Semagri Holland Opbrengst 3

Zetmeelrassen met hoog rendement

Nauwe relaties met kwekers, telers en industriële verwerkers zorgen voor nieuwe inzichten. Inzichten die worden benut in het continu streven naar een teelt waarin op een verantwoorde manier een zo hoog mogelijk rendement wordt behaald voor alle betrokken partijen.

Semagri Gewassen

Met sterke rassen inspelen op vraag uit de markt

Semagri Holland BV is sterk in het telen en aanbieden van kwalitatief hoogwaardig pootgoed, Door het uitvoerig testen en beproeven van onze rassen op verschillende grondsoorten en onder verschillende omstandigheden, kan voor iedere klant een passend rasadvies worden gegeven.

Visie

Het kunnen aanbieden van kwalitatief hoogwaardig pootgoed in alle gebieden waar aardappelen worden geteeld voor industriële verwerking, waarbij de pootgoedketen dusdanig ingericht dat ook onder veranderende markt- en/of teeltomstandigheden telers blijvend kunnen worden  voorzien van hoogwaardig pootgoed.

Missie

Het efficiënt telen van kwalitatief hoogwaardig pootgoed en dit vermarkten en  leveren aan telers, waardoor zij op een verantwoorde manier rendement halen uit hun aardappelteelt.

Semagri

Geschiedenis

Semagri is ontstaan in 2002 als handelshuis voor pootgoed. De activiteiten waren tot 2011 vooral gericht op het in poolverband telen en afzetten van vrije rassen. Met name voor de export naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Naast deze rassen werden ook monopolie rassen voor consumptie en frites ontwikkeld.

Vanaf 2008 zijn de eerste stappen gezet richting de introductie en productie van zetmeelrassen op de Europese markt. Het kweeknummer DAR 01-150, nu bekend als Dartiest, was de eerste aanzet tot het ontwikkelen van deze markt.

Daar zijn in 2011 de introductie, pootgoedteelt en verkoop van de zetmeelrassen van Aardappelkweekbedrijf Sloots bijgekomen. Sindsdien is en wordt gewerkt aan de ontwikkeling van rassen voor de zetmeelteelt in Europa en Azië.

 

 

Sinds 2017 valt Semagri onder ZAP BV. Vanaf dan richt het bedrijf zich, als dochter van de ZAP BV, alleen nog op de productie en afzet van rassen voor de zetmeel- en vlokkenindustrie.

Voor de verdere ontwikkeling van de Duitstalige markt is in 2020 de dochter Semagri Deutschland GmbH opgericht. Deze is gevestigd in Königsmoos (Beieren).

Semagri maakt deel uit van ZAP BV, een coöperatieve telersvereniging in Anna Paulowna. Door de overname van Semagri is een sterk bedrijf ontstaan met een schat aan ervaring in de productie van hoogwaardig basismateriaal voor aardappelen. De open samenwerking met de kwekers in Nederland en in het buitenland biedt ons een breed scala aan potentiele aardappelrassen. Deze potentiele rassen worden getest op verschillende proefvelden in aardappeltelende gebieden.

Bekijk onze zetmeelrassen
Proefveld Nagele Semagri Holland 830X550 1

Proef- en demovelden

Tijdens het groeiseizoen organiseert Semagri regelmatig open-dagen op verschillende proef- en demovelden. Jaarlijks worden die verspreid in het teeltgebied aangelegd.

Hier kan kennis genomen worden van  bestaande en toekomstige rassen. Daarnaast worden op deze velden veelal proeven aangelegd die direct met de teelt van aardappelen te maken hebben. Deze open-dagen worden aangekondigd via onze website, vakpers en e-mail.

Over ZAP BV

De Coöperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelers-vereniging Anna Paulowna staat garant voor vakmanschap. Een zorgvuldige selectie en de unieke klimatologische omstandigheden garanderen gezonde pootaardappelen en zaaigranen.